Om Föreningshuset

Föreningshuset i Ås har en lång historia som tar sin början i slutet av 1800-talet.
Logen Liljan av IOGT bildades i Ås 1883. Den första stora uppgiften blev att anskaffa en samlingslokal.

Bygget kom igång redan 1885, och den 1 augusti 1886 invigdes det nya ordenshuset. Under årens lopp har där hållits otaliga föreningsmöten, fester, basarer och andra sammankomster.

I januari 1916 brann huset ned till grunden. Med stor företagsamhet började man omedelbart att återuppbygga det på den gamla grunden, och före årets slut stod den nuvarande byggnaden på plats, i samma stil som den föregående. Stora salen dekorerades förnämligt av bygdemålaren Sven Linnborg. Som helhet är huset en kulturbyggnad av rang.

IOGT:s verksamhet fortsatte i lokalerna, längst med scouting, till dess att medlemstalet och intresset sviktade på 1980-talet. Fastigheten såldes 1991 till Krokoms kommun, vilken i sin tur överlät byggnaden till åsborna samt bidrog med medel till en ombyggnad och restaurering efter tidens krav.

Föreningen Ås Föreningshus bildades 1992 för att förvalta huset till glädje för bygden, genom uthyrning och egna arrangemang.