Kontakta Oss

Ordförande: Marianne Eriksson 073-097 76 01, marianneeriksson063@gmail.com

Uthyrningsansvarig
Åsa Nilsson 070-632 45 99, asa-hakan-jordbruk@minpost.st
Hemsidesansvarig
Nicklas Eriksson  E-post; nicklas.e.eriksson[at]gmail.com

Styrelse:

  • Ordf: Marianne Eriksson
  • Vice ordförande: Nicklas Eriksson
  • Ordinarie ledamöter: Nils Rydell (kassör), Sören Svedberg, Åsa Nilsson, Håkan Gruen(sekreterare), Ture Danielsson
  • Suppleanter: Nils-Gunnar Nilsson, Hans Öhrberg, Bo Johansson, Maja Björk Edlund

Adress: