Bli Medlem

Vi har ett fantastiskt vackert föreningshus med unika väggmålningar, modernt kök och hög trivselfaktor för aktiviteter av alla de slag för alla åldrar. Vi i styrelsen vill gärna verka för att göra föreningshuset till ett lokalt kulturhus. För att åstadkomma detta behöver vi bli fler medlemmar.

Fler medlemmar ger mer resurser att sköta om huset och ett utvidgat kontaktnät med förhoppningsvis fler idéer och mer engagemang. Föreningshuset är en liten pärla i bygden som är mycket uppskattat av sina hyresgäster.

Medlemsskap kostar 100 kronor per person och kalenderår. När du hyr hela lokalen får du subventionerad hyra. Avgiften betalas in på plusgirokonto 403 37 28-9, alternativt till Swish kontot 123-4513453. Förutom namn och adress ange också e-postadress.
Alla bidrag och alla medlemmar är välkomna!!!